STD. XII (Science)

2015 - 2016 2014 - 2015

 

 
Our HSC (Science) Toppers!!
Anlket Bhosale 79% Padam Nepali 71%
Sharon Mhatre 77% Vinayak Deshmukh 71%
Prashant Sonavane 77% Manjeshwari Sonar 70%
Priyanka Panchal 76% Danish Shaikh 70%
Priyanka Waghela 74% Hemant Tripathi 70%
Taufique Shaikh 72%
2011 - 2012
 
2010 - 2011