STD. XI And XII

2013 - 2014 -- Our SSC Toppers!!
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
Somnath Sadaphule 86% Kiran Sonavane 73%
Santoshree Gawde 84% Ganesh Kolkondi 73%
Kunal Sanas 82% Raveena Kamble 72%
Minal Bharde 80% Pratiksha chavan 71%
Ravindra Gore 78% Shoaib Momin 86%
Sanmit Pawar 78% Manali Chavan 83%
Konika Pawar 76% Vaibhav Gaware 81%
Devendra Jadhav 76% Vishal Sonavane 73%
Resham Surlekar 75% Sagar Baad 73%
Akash Andhale 74% Mugdha Kulkarni 71%
Sahil Mujawar 76% Sarika Bhise 71%
Mayur Rajguru 75% Manisha Shinde 74%
2009 - 2010
Nilesh Dubey 86% Arifa Shaikh 74%
Akshay Gadkari 83% Priyanka Jadhav 71%
Akash Jadhav 82% Nikita Mane 70%
Vijay Chawla 81% Jignesh Kharat 70%
Arzoo Shaikh 81% Shraddha Shingaonkar 69%
Pooja Gore 80% Krutika More 69%
Shraddha Kadam 78% Pramod Zanzane 66%
Raza Sayyad 78% Priyanka Chavan 66%
Nikhil Sawant 78% Ankush Kadam 66%
Sumit Kadam 77% Kiran Doiphode 64%
Anamika  Galande 77% Tejasvee Kamble 64%
Jagdish Mhaskar 77% Rahul Shinde 62%
Amit Kadam 76% Madhur Yerande 61%
Akshada Samgir 76% Renuka Pakhare 61%
Vishal Bandgar 75%